Przejdź do treści

Polityka prywatności

Dziękujemy, że odwiedzasz naszą stronę internetową i że jesteś zainteresowany naszą firmą i naszymi usługami. Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna i przywiązujemy dużą wagę do bezpieczeństwa danych użytkowników i przestrzegania przepisów o ochronie danych. Jednak gdy tylko skorzystasz z poszczególnych funkcji, usług lub ofert w naszym serwisie, dane osobowe mogą być przetwarzane. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie lub jeśli istnieje odpowiednia podstawa prawna.
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, których niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje. Jakie dane mogą zbierać operatorzy tych stron, jest poza naszą wiedzą i poza naszą strefą wpływów. Informacje na ten temat można znaleźć w informacji o ochronie danych na odpowiedniej stronie. Poniżej szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

Administrator danych

  1. Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich jest:

Daria Mak-Walther
Tiefenbachweg 4a
D-34295 Edermünde
Tel.: +49 5603 917044
E-Mail: info@dama-moe.de
Website: www.dama-moe.de/pl

Osoba odpowiedzialna korzysta z usług firmy hostingowej:

STRATO AG
Pascalstraße 10
10587 Berlin
www.strato.de

2. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od treści zgody, w różnych celach. Celem przetwarzania może być otrzymywanie newslettera, umożliwienie dostępu do treści zamieszczonych w serwisie internetowym prowadzonym przez Administratora danych, marketing bezpośredni lub w celu skontaktowania się w związku z zapytaniem pozostawionym w formularzu. Dane są przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę osoby i do momentu jej cofnięcia. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwis lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Odbiorcy danych. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe, serwis IT itp. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia (umowa taka została zawarta ze STRATO AG, Pascalstr. 10, D-10587 Berlin), w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO. Administrator może udostępnić także dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez Google /Google Analytics /Google Maps (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, https://policies.google.com/privacy?hl=pl), XING (XING AG, Dammtorstr. 29-32, D-20354 Hamburg, https://www.xing.com/app/share?op=data_protection), LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, https://linkedin.com/legal/privacy-policy).

5. Prawa osób, których dane dotyczą. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub przyślij nam swoje zastrzeżenia pod adres d.mak@dama-moe.de.

6. Wymóg podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał skorzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Administratora na prowadzonej stronie internetowej lub brak możliwości umieszczenia na liście mailingowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

1. Informacje dodatkowe.

1. Właścicielem serwisu jest DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa.
Daria Mak-Walther
Tiefenbachweg 4a * 34295 Edermünde-Besse

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów za pomocą usługi Google Analytics (jeżeli potwierdzisz swoją zgodę).

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu umieszczonym na stronie internetowej nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach.

1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.

2. Administratorem danych jest DAMA Projektmanagement MOE.
3. Dane przetwarzane będą w celach: rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez DAMA MOE; ewentualnego pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu; umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa); udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług (w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacjynych jak np. telefony, SMS-y, dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych; obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie uczestnika przed zawarciem umowy.

5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera.

1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być adres e-mail, nazwisko i imię użytkownika, nazwa organizacji/instytucji itp. oraz inne dane, jeżeli będą podane przez użytkownika.
2. Dane przetwarzane będą w celach: przesłania zamówionego newslettera, weryfikacji uprawień do otrzymania określonych treści lub usług; marketingu usług i komunikowania się przez DAMA MOE z korzystającymi z newslettera; dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników; prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności; obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich.
4. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów i innych serwisów informacyjnych DAMA MOE, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów.
5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT itp. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

5. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

6. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Udostępnienie danych.

1. Dane nie podlegają udostępnianiu żadnym podmiotom trzecim.
2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www

Stan: luty 2023