Przejdź do treści

Imprint

Odpowiedzialna za stronę www:

Daria Mak-Walther
DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa
Tiefenbachweg 4a
D-34295 Edermünde

Telefon: ++49 (0) 5603/91 70 44
E-Mail: info@dama-moe.de/pl
Nr VAT (niemiecki): 02487960621
VAT EU: DE814314155

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

UWAGA: Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Nota prawna:

Wszystkie informacje i szczegóły zawarte na naszej stronie internetowej zostały dokładnie zbadane i sprawdzone przez DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa (DAMA MOE) lub osoby trzecie. Ani DAMA Projektmanagement MOE, ani odpowiednie strony trzecie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność danych.

Witryna DAMA MOE mogła zostać przekierowana z innej witryny za pomocą hiperłączy bez wiedzy DAMA MOE. DAMA MOE nie ponosi odpowiedzialności za treść, prezentację lub jakiekolwiek powiązania z DAMA MOE na stronach internetowych osób trzecich.
Skorzystanie z łącza z tej strony internetowej do strony internetowej osoby trzeciej spowoduje opuszczenie strony internetowej DAMA MOE i jest to odpowiedzialność użytkownika. DAMA Projektmanagement MOE nie sprawdziła i nie sprawdza strony internetowe osób trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tam zawarte. Dotyczy to również wszystkich rezultatów, które można uzyskać za pomocą stron internetowych osób trzecich.

Wszystkie treści służą wyłącznie do celów osobistych. Zawartość tej strony internetowej nie może być zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody DAMA MOE i nie może być powielana, prezentowana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych. Treść zawarta na tej stronie jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy produktów i firm wymienione na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Korzystasz z tej strony i pobierasz dane na własne ryzyko. Wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec DAMA MOE związane z bezpośrednimi lub pośrednimi szkodami natury materialnej lub niematerialnej, spowodowanymi wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, o ile szkody te nie wynikają z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

DAMA MOE wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części oferty internetowej lub całej oferty bądź czasowego lub stałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności dotyczy całej strony internetowej DAMA MOE. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.