Przejdź do treści

Usługi

Podjęcie decyzji o ekspansji oraz internacjonalizacji musi być odpowiednio przemyślane i wymaga starannego i rozważnego planowania. Przedsiębiorca musi przy tym wziąć pod uwagę wiele szczegółów: od dogłębnego badania rynku pod kątem dystrybucji swojej produkcji i/lub usług, konkurencji, zachowania się potencjalnych klientów, poprzez podjęcie decyzji w związku z formą prawną swojej działalności do zapewnienia finansowania ekspansji. Wielokrotnie stwierdzamy, że przedsiębiorcy nie przygotowali się wystarczająco dobrze do procesu internacjonalizacji oraz że pragną realizować szybko podjętą decyzję o ekspansji lub rozpoczęciu działalności w jak najkrótszym czasie. Nierzadko podejmują także próby ratowania swojego „bolejącego” biznesu na krajowym rynku poprzez ekspansję na nowe rynki zbytu.

Nasz specyficzny, zorientowany przede wszystkim na Europę zakres usług skierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji, stowarzyszeń, izb, instytucji edukacyjnych, fundacji, start-upów itp. Udostępniamy nasze usługi i infrastrukturę także dużym przedsiębiorstwom, jeżeli szukają odpowiedniego wsparcia. Dla firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej rynek niemiecki może być „trampoliną” na inne międzynarodowe rynki.

Nasze usługi obejmują m. in.

BADANIE RYNKÓW / ANALIZY / STUDIUM WYKONALNOśCI

 • analiza / wsparcie w projektach badania rynku i konsultingu,
 • ocena i weryfikacja danych firmowych, rynkowych i branżowych,
 • badania i analizy tematyczne, sprawdzanie rynku i faktów
 • sporządzanie badań rynkowych, studium wykonalności i analiz SWOT
 • inne w zależności od potrzeb

DORADZTWO + KOOPERACJA

 • doradztwo w zakresie struktur sprzedaży, działań konkurencyjnych, struktury klientów, polityki cenowej, odpowiednich środków reklamowych na danym rynku docelowym,
 • opracowanie modeli biznesowych dla realizacji projektów biznesowych,
 • identyfikacja i pozyskiwanie odpowiednich partnerów do współpracy (np. przedstawicieli handlowych, dystrybutorów, hurtowników, producentów, partnerów do konsorcjów lub wspólnych projektów),
 • prowadzenie wstępnych negocjacji i rozmów z potencjalnymi partnerami kooperacyjnymi i/lub organami administracyjnymi, ustalanie warunków ewentualnej współpracy z zagranicznym partnerami,
 • doradztwo w zakresie wprowadzania produktów na rynek docelowy (np. sprawdzenie sytuacji prawnej na danym rynku docelowym, wymogów prawnych i warunków rynkowych),
 • wsparcie przy problemach z lokalnymi partnerami na rynku docelowym (administracja, klienci, dostawcy, pracownicy itp.),
 • identyfikacja i pozyskanie nowych kanałów zaopatrzenia,
 • inne w zależności od potrzeb

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI / IMPLEMENTACJA

 • koordynacja i kontrola projektów
 • aktywne wsparcie i wdrażanie wypracowanych modeli rozwiązań w codziennym biznesie
 • projekty inwestycyjne – doradztwo, wyszukiwanie lokalizacji i pracowników, koordynacja projektów
 • Przygotowywanie prezentacji, przygotowywanie spotkań w ramach projektów transgranicznych
 • Interim Management

ORGANIZACJA IMPREZ / EVENTÓW

 • (Współ) organizacja warsztatów, seminariów, konferencji, misji gospodarczych, spotkań B2B, podróży służbowych itp.
 • organizacja imprez targowo-wystawienniczych: doradztwo, przygotowanie, planowanie np. spotkań na stoiskach, obsługa stoiska, koordynacja działań po targach. Konkretnymi usługami mogą być np.: kontakt z organizatorem targów, doradztwo polegające na przygotowaniu odpowiednich materiałów promocyjnych, organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi (przygotowanie bazy danych, selekcja partnerów według wskazanych kryteriów, przygotowanie profilu i oferty firmy polskiej w j. niemieckim, rozesłanie propozycji handlowej i zaproszenie potencjalnych klientów/partnerów na odwiedzenie stoiska i umówienie spotkań na targach, reklama w mediach targowych i danej branży na rynku docelowym (czasopismach, portalach internetowych itp.), wsparcie przy rozmowach z kontrahentami i in.

TŁUMACZENIA (UWIERZYTELNIONE)

PL – DE – RUS

Tłumaczenia są niezbędne w przypadku projektów transgranicznych. Wybór tłumacza pisemnego i/lub ustnego może mieć wpływ na wizerunek Twojej firmy lub pociągnąć za sobą (negatywne) konsekwencje prawne.

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów urzędowych (jak np. dyplomy, świadectwa, akty notarialne, akty stanu cywilnego, wyroki i orzeczenia sądowe), tłumaczenia dokumentów biznesowych, umów, pełnomocnictw, odpisów z KRS, wyciągów z niemieckiego Rejestru Handlowego, stron internetowych, wszelkich innych dokumentów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także teksty do użytku prywatnego.

Gwarantujemy solidne, kompetentne i fachowe tłumaczenia. Podstawą obliczenia kosztów tłumaczenia tekstu stanowi tzw. linijka normatywna (wiersz), która składa się z 55 znaków (ze spacjami). Ceny kształtują się w zależności od terminu realizacji zlecenia, objętości, czytelności i stopnia trudności tekstu. Tłumaczenia dokumentów standardowych (np. świadectwa, akty stanu cywilnego) oferujemy po cenach ryczałtowych. Standardowo stosujemy stawki przewidziane przez niemiecką ustawę regulującą wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych w Niemczech (JVEG). Stawka minimalna zlecenia wynosi 35,00 EUR netto.

Mgr Daria Mak-Walther jest tłumaczką przysięgłą języka polskiego i rosyjskiego, powszechnie zaprzysiężoną przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Kassel i wpisana na listę tłumaczy przysięgłych w Niemczech (Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank). Wykonywane przez nią tłumaczenia pisemne na język niemiecki są uznawane przez urzędy, sądy i notariuszy na terytorium całych Niemiec. Wykonuje także tłumaczenia przysięgłe na j. polski, celem przedłożenia ich w polskich urzędach.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ / SUSTAINABILITY

Nasze podejście do konsultingu opiera się na oferowaniu usług z” jednej ręki”, ze wskazówkami i rekomendacjami uwzględniającymi nie tylko samą branżę, ale również warunki makroekonomiczne. Wszystkie oferty składane przez nasz; firę są zawsze zindywidualizowane. Oczywiście w każdej konsultacji zawarte są również standardowe metody, ale ostatecznie na usługę doradczą składa się bardzo zindywidualizowany proces towarzyszący. Właśnie dlatego zupełna standaryzacja konsultingu jest trudna i nie spełnia naszych wymagań dotyczących usług konsultingowych zorientowanych na klienta. W większości przypadków usługi doradcze są „produktami” zaufania. Relacje z klientami są zwykle również oparte na zaufaniu do kompetencji dostawcy usług polegającej na znalezieniu dla firmy najlepszego rozwiązania. Nasze usługi powinny odpowiadać potrzebom naszych klientów i mieć dla nich wartość dodaną. Podczas wstępnej rozmowy (pierwsze 30 minut jest darmowe) możemy stwierdzić, czy „pasujemy do siebie”.

Data protection
DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa, Owner: Daria Mak-Walther (Registered business address: Germany), would like to process personal data with external services. This is not necessary for using the website, but allows me to interact even more closely with them. If desired, please make a choice:
Data protection
DAMA Projektmanagement Mittel- und Osteuropa, Owner: Daria Mak-Walther (Registered business address: Germany), would like to process personal data with external services. This is not necessary for using the website, but allows me to interact even more closely with them. If desired, please make a choice: