Przejdź do treści

Nasza filozofia

Nasza filozofia i wartości

Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą, nastawioną na obrót i zysk. Chociaż nie jesteśmy globalnym graczem, działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tą zasadą kierujemy się w naszej codziennej pracy, jak również w głównym kierunku naszego rozwoju. Obejmuje to również całkowitą poufność, rzetelność i uczciwość. Takich samych zasad, jakie sobie narzucamy, oczekujemy od naszych partnerów i klientów.

Przekazywanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia znajdują się u nas na pierwszym planie. Jako firma zorientowana na praktykę postawiliśmy sobie za cel indywidualne rozpatrywanie spraw naszych klientów i oferowanie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Posiadamy doświadczenia z różnych branż oraz z różnych krajów i prezentujemy je w szerokiej gamie ofert.

Nie postrzegamy siebie jako zewnętrznego doradcy, ale jako równorzędnego partnera klienta. Jesteśmy głęboko przekonani, że projekty odnoszą sukces tylko wtedy, gdy są wspólnie planowane i realizowane. 

W naszych realizacjach dla klienta kierujemy się kompetencjami zawodowymi, otwartością, przejrzystością i zrozumiałym językiem. Nasz „fundament doradczy” opiera się na następujących filarach: 

  1. Uczciwość 

To nasza najważniejsza zasada. Uczciwość jest podstawą udanej współpracy na warunkach zaufania. Nie zaczynamy projektu, jeśli nie widzimy korzyści dla naszego klienta lub jeśli nie możemy mu pomóc w jego projekcie. Podchodzimy krytycznie do jego problemu i jeśli nie posiadamy wiedzy niezbędnej do rozwiązania zadania, to komunikujemy to wyraźnie. W takim przypadku odsyłamy klienta do innych ekspertów lub jeśli to możliwe – proponujemy mu alternatywne rozwiązanie z kompetentnymi partnerami po naszej stronie. Nie usprawiedliwiamy nieetycznego działania, bez względu na to, z jakiego stanowiska u klienta jest ono wymagane.

2. Neutralność

Nie jest wykluczone, że podczas projektu doradczego zostaniemy wciągnięci w wewnętrzne gry o władzę różnych działów firmy czy nawet intrygi. Jako doświadczeni konsultanci znamy to niebezpieczeństwo. Nawet gdy pracujemy z pojedynczymi osobami, nigdy nie tracimy z oczu celu, jakim jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku dla całej firmy. Świadomie zobowiązujemy się do neutralności i komunikujemy to naszym klientom.

3. Rzetelność

Reputacja naszej firmy jest dla nas tak samo ważna jak reputacja naszego klienta. Dlatego nasze konsultacje są zawsze udzielane na własną odpowiedzialność, niezależnie oraz zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie akceptujemy ograniczenia naszej niezależności przez oczekiwania osób trzecich. Mówimy otwarcie o nieprzyjemnych sprawach, nawet jeśli istnieje ryzyko, że nie otrzymamy następnego zlecenia od klienta. Konsultacje zawsze udzielane są w sposób bezstronny i obiektywny.

4. Dyskrecja

Uważamy ją za oczywistą, stanowi ona również podstawę do współpracy. Dokumenty związane ze zleceniem udostępnione nam przez klienta nie są przekazywane osobom trzecim. Dotyczy to również wewnętrznych informacji firmowych naszych klientów, do których świadomie lub nieświadomie uzyskaliśmy wgląd.

5. Poufność

Wszystkie wewnętrzne procesy i informacje naszych klientów są traktowane z dyskrecją i poufnością. Uzyskane przez nas informacje od klienta wykorzystujemy wyłącznie w celu prawidłowego wypełnienia zlecenia. Po zakończeniu zlecenia uzyskane dane, informacje itp. są zwracane klientowi lub zostaną odpowiednio zniszczone. Obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych są konsekwentnie przestrzegane.

6. świadomość ekologiczna i aspekt socjalny

Zrównoważony rozwój to nasza pasja. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na oszczędzanie energii, wody, papieru i wkładów do drukarek oraz innych zasobów. Bardzo ważne jest dla nas również traktowanie klientów, partnerów i dostawców z szacunkiem, niezależnie od ich pozycji w firmie.